Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny ledende overlæge for Hjertesygdomme på AUH

Overlæge Jacob Thorsted Sørensen på Hjertesygdomme, AUH, er ansat som nye ledende overlæge sammen med overlæge Christian Gerdes i afdelingen pr. 1. januar 2022.

Jacob Thorsted Sørensen er uddannet cand. med. i 2003 fra Aarhus Universitet og tog ph.d. i medicin samme sted i 2011. Han har været ansat på Hjertesygdomme siden 2005, og i 2016 blev Jacob uddannet speciallæge i kardiologi og blev samme år fastansat som speciallæge i afdelingen.

Siden 2017 har Jacob Thorsted Sørensen været overlæge og blandt andet arbejdet som sektionsleder for iskæmisk hjertesygdom og som funktionsleder for non-invasiv iskæmisk hjertesygdom. Han varetager samarbejdet med Præhospitalet og Akutafdelingen på AUH og det interregionale samarbejde omkring DC-konvertering og Hjertestop uden for hospital.

Gennem COVID-perioden fra marts 2020 til marts 2021 var Jacob Thorsted Sørensen ledelsesmæssigt ”COVID-ansvarlig” i Hjertesygdomme og bidrog til organisering og eksekvering af covid-indsatsen på AUH såvel som i Hjertesygdomme.

Den ledende overlæge har været bestyrelsesmedlem i Dansk Cardiologisk Selskab siden 2019 og været faglig sekretær og næstformand i selskabet siden 2020. Han underviser i regi af Dansk Cardiologisk Selskab, på specialespecifikke Hoveduddannelseskurser i kardiologi, ligesom han både underviser i akut kardiologi og elektrokardiologi i Lægeforeningens regi. Siden 2019 har Jacob været tilknyttet Aarhus Universitet som ansvarlig for afvikling af symposier i kardiologi.

I 2021 deltog Jacob Thorsted Sørensen på Region Midtjyllands ledelseskursus Kilimanjaro.

Ledende overlæge Jacob Thorsted Sørensen er 45 år gammel og bor i Åbyhøj. 

Den nye afdelingsledelse i Hjertesygdomme på AUH består pr. 1. januar 2022 således af oversygeplejerske Rikke Degn, lærestolsprofessor Jens Cosedis og de to nyudnævnte ledende overlæger Christian Gerdes og Jacob Thorsted Sørensen.

Udskriv