Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny socialoverlæge på Hvidovre Hospital

Lene Caspersen er ansat som Amager og Hvidovre Hospitals nye socialoverlæge fra nytår.

Hun er speciallæge i almen medicin, har været overlæge i rusmiddelbehandlingen i Københavns Kommune og kommer netop fra en stilling i Tværfagligt Smertecenter på Rigshospitalet.

Lene Caspersen skal som overlæge supplere den allerede eksisterende socialsygeplejerskeordning, som startede som et pilotprojekt i 2006, men som nu er en fast ordning på alle Region Hovedstadens hospitaler.

Udskriv