Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Klinisk professor ansat i Psykiatrien Region Sjælland

Pia Jeppesen, 58, tiltræder stillingen som klinisk professor med særligt fokus på psykoterapi i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland og ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Pia Jeppesen kommer fra en stilling som overlæge, seniorforsker og klinisk lektor i børne- og ungdomspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri, hvor hun er uddannet som speciallæge i 2003-2007, og siden har arbejdet med både klinik og forskning med børn og unge i alle aldre og diagnosegrupper.

Pia Jeppesens forskning tager afsæt i den høje og stigende forekomst af mentale helbredsproblemer og psykiske sygdomme blandt børn og unge. Den inkluderer epidemiologiske, populationsbaserede studier af udviklingspsykopatologi som afsæt for udvikling psykosociale indsatser, der matcher de udviklingsrelaterede behov. Det overordnede formål er at bidrage med ny viden, der kan anvendes i forebyggelsen og behandlingen af psykiske sygdomme hos børn og unge.

Professoratet har et særligt fokus på psykoterapi, hvilket vil inkludere forskning i psykologiske og pædagogiske tilbud til forskellige målgrupper og indenfor forskellige terapiretninger, fx psykodynamisk psykoterapi, kognitiv adfærdsterapi, og mentaliseringsbaseret terapi. Psykoterapi vil også inkludere psykoedukative og pædagogiske indsatser, der udgør førstelinjebehandlingen af de psykiske udviklingsforstyrrelser og sygdomme i barne- og ungealderen.

Der er et akut behov for at øge tilgængeligheden af psykoterapi til de mange, der søger hjælp. Pia Jeppesen har senest udviklet og afprøvet en transdiagnostisk tilgang til at sikre børn i skolealderen en hurtig og nem adgang til psykologisk behandling med kognitive og adfærdsterapeutiske metoder i kommunerne (Mind My Mind), og hun vil fortsætte udforskningen af transdiagnostiske tilgange til at udbrede effektive tilbud.

Som klinisk professor vil Pia Jeppesen desuden arbejde på at skabe synergi mellem forskning, uddannelse og klinik, særligt på psykoterapiområdet, så forskningsbaseret viden i højere grad omsættes til praksis, samtidigt med, at de mange erfaringer hos børn og unge og deres forældre og behandlere opsamles og anvendes til kvalitetsudvikling og til inspiration for den kliniske forskning.

Hun vil desuden lede den prægraduate undervisning samt forskningen indenfor børne- og ungdomspsykiatri i Region Sjælland og bidrage til at udvikle forskningsstrukturer og støttefunktioner, samt udvikle regionale, nationale og internationale samarbejder og styrke involveringen af patienter og interessenter i udviklingen af forskningsstrategien.

Udskriv