Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny sygehusdirektør til Holbæk Sygehus

Mette Touborg tiltræder 1. marts som ny sygehusdirektør på Holbæk Sygehus. Hun er oprindelig uddannet sygeplejerske og har i flere år været topleder – senest i Københavns Kommune.

Hun erstatter Torben Dencker Rasmussen, som har valgt at gå på pension. På Holbæk Sygehus vil den nye sygehusdirektør indgå i en sygehusledelse, der i forvejen består af vicedirektør Dan Brun Petersen og vicedirektør Gitte Fangel. Derudover bliver Mette Touborg en del af Region Sjællands koncernledelse.

Holbæk Sygehus er et af fire akutsygehuse i Region Sjælland og har som ambition at være bedst i Danmark til at tage sig af akutte patienter. Samtidig er sygehuset blandt andet kendt for at tage multisyge i hånden med konceptet ”samme dag under samme tag” og for at behandle overvægt blandt børn og unge, også kaldet Holbæk-modellen. Som sygehusdirektør kommer 48-årige Mette Touborg til at være chef for cirka 2.000 medarbejdere.

"Langt de fleste af os kommer i kontakt med sundhedsvæsenet flere gange i løbet af vores liv og oplever i de sammenhænge, hvor betydningsfuldt det er. De seneste to år med covid-19 har understreget sundhedsvæsenets og sundhedspersonalets vigtighed for os alle," siger Mette Touborg.

Allerede fra dag 1 i jobbet venter flere større udfordringer. Sundhedsvæsenet er helt generelt påvirket af rekrutteringsudfordringer, og forventningen er, at kommende politiske reformer af sundhedsområdet vil forandre kravene til landets sygehuse. Samtidig er der over de kommende år planlagt en større modernisering på Holbæk Sygehus til 400 millioner kroner.

Mette Touborg kommer fra en stilling som administrerende direktør for Kultur, Fritid og Borgerservice i Københavns Kommune, som hun har haft siden 2016. Forinden var hun borgmester for Lejre Kommune. Derudover har hun blandt andet været leder for plejecenteret Stenhusbakken i Holbæk Kommune. Hun er oprindelig uddannet sygeplejerske. Mette Touborg bor til dagligt i Roskilde med sin mand og deres tilsammen fire teenagere.

Den nye sygehusdirektør håber, at hendes store erfaring fra det kommunale kan bidrage til at styrke det tværsektorielle samarbejde.

"Min organisatoriske hjemmebane har været kommunen, og jeg har et godt kendskab til alle omkringliggende kommuner. Jeg håber meget, at vi kan få skabt det optimale sundhedsklyngesamarbejde sammen med kommunerne til glæde og gavn for patienterne," siger hun.

Udskriv