Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny klinisk lektor i neuroradiologi forsker i hjernebilleder

Fra den 1. oktober 2021 blev overlæge Ronald Antulov ny klinisk lektor i neuroradiologi ved Radiologisk og Nuklearmedicinsk Forskningsenhed ved IRS-Sydvestjysk Sygehus.

Han varetager lektoratet sideløbende med sin stilling som specialeansvarlig overlæge ved Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling. I kraft af lektoratet vil han bidrage til udvikling af det neuroradiologiske forskningsområde og i endnu højere grad bringe forskningen i spil i den kliniske hverdag.

Fællesnævneren for Ronald Antulovs forskning har hele tiden været at se på, hvordan billeder og målinger af hjernen kan bidrage til at sikre den bedste og mest rationelle brug af billeddiagnostik hos forskellige patientgrupper. For eksempel har han undersøgt den grå substans i hjernen hos patienter med Parkinson og hos patienter skizofreni med gentagne psykotiske episoder.


Forskningsmæssigt har han desuden haft et særligt fokus på patienter med multipel sklerose. Blandt andet undersøgte han i sin ph.d. fra 2011, om der var forskel på MR-scanninger hos mænd og kvinder med multiple sklerose. Forskningen blev udført i samarbejde med Buffalo Neuroimaging Analysis Center i USA.


Ligesom han aktuelt forsker i billeddiagnostik ved multipel sklerose i et samarbejde med Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme ved Sydvestjysk Sygehus. Her undersøger han, om det er muligt at implementere nye redskaber som en lettere metode til at identificere nye læsioner hos patienter med multiple sklerose, så det f.eks. er muligt at give patienterne et hurtigere og mere præcist svar. Desuden vil han generelt være med til at udvikle, afprøve og implementere nye teknikker til at danne billeder af hjernen.

Ronald Antulov fik i 2011 sin ph.d. ved Rijeka Universitet i Kroatien. I afhandlingen undersøgte han kønsforskelle i multipel sklerose ved MR-skanninger. Han har siden 2015 været ansat som specialansvarlig overlæge i neuroradiologi ved Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

Udskriv