Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Morten Sodemann modtager Folkesundhedsprisen 2021

SDU´s professor i indvandrermedicin, Morten Sodemann, får Folkesundhedsprisen 2021 for sin indsats under COVID-19-pandemien og sin mangeårige indsats for lighed i sundhedsvæsenet.

Folkesundhedsprisen uddeles af Dansk Selskab for Folkesundhed, som har overtaget den fra Dansk Selskab for Samfundsmedicin, som indstiftede prisen i 2004 - dengang under navnet Public Health Prisen.

Prisen gives til en person, et projekt, en institution eller en kommune for en iderig og spændende indsats indenfor folkesundheden.

Morten Sodemann, som til daglig er overlæge, professor og forskningsleder på Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital og SDU er mere end glad for prisen:

"Prisen betyder alt for et lille team som Indvandrermedicinsk Klinik, der på mange måder er på ”tålt ophold” i sundhedsvæsnet og ofte må forsvare sin eksistens og legitimitet. Prisen skaber bevågenhed på en blind plet i velfærdssamfundet: den komplekse ulighed i sundhed der er knyttet til at være migrant. Jeg opfatter prisen som en pris til de modige patienter, der har vist os den tillid at beskrive, hvad de oplever og dermed givet os en sjælden gave i form af dyb indsigt i hvordan sprog, opvækst og oprindelse påvirker kroppen og sjælen i eksil. Indsigten er en gave til forskningen i ulighed i sundhed og forståelsen af hvordan køn, alder, uddannelse, kommunikation og interaktionsformer påvirker den sårbarhed alle mennesker besidder," siger han.

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Folkesundhed begrunde valget af Morten Sodemann som årets prismodtager således:

” …dels ud fra den aktuelle COVID-19 situation, hvor du har bidraget med vigtige perspektiver i en vanskelig tid, og din hurtige reaktion i forhold til at få oversat informationer om pandemien til mange sprog, så også vores etniske minoritetsgrupper kunne være orienteret. Prisen begrundes desuden med udgangspunkt i dit store fokus på forebyggelse og i din enestående, ihærdige og mangeårige indsats for at sikre større lighed i det danske sundhedsvæsen, ikke mindst for borgere med etnisk minoritetsbaggrund.”

Indvandrermedicinsk Klinik arbejdede hurtigt, da de allerede i marts 2020 fik et klart indtryk af, at der manglede målrettet, tilpasset og flersproget information til minoriteter og fik produceret en stribe lydklip og videoer på fremmedsprog om Sundhedsstyrelsens coronaråd.

Andre organisationer som Mino Danmark og Dansk Flygtningehjælp fulgte efter med tolket telefonrådgivning og flersprogede materialer.

Alle patienter i Indvandrermedicinsk klinik blev løbende ringet op og disse samtaler bidrog til yderligere værdifuld viden om hvilke informationer der var brug for og hvilke udfordringer familierne oplevede (bl.a. tvivl om testning, isolationsmuligheder og farlighed).

Netop dette arbejde er en af grundene til, at Morten Sodemann er valgt som årets modtager af Folkesundhedsprisen. Og det er et arbejde, som har givet pote.

"Vores erfaringer blev og bliver stadig flittigt brugt i medierne, og det er vores indtryk, at de patienterfaringer vi har indhentet, har været værdifulde i nye målrettede tiltag i forhold til belastede boligområder, men også i forhold til at reducere udskamning af etniske minoriteter," siger han.

Udskriv