Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny professor i hjertemedicin

Daniel Ketelhuth er fra 1. august udnævnt til professor i kredsløbsfarmakologi ved Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet efter over 20 års erfaring med hjerte-kar-forskning.

Hans forskning har til formål at bedre forståelsen af de inflammatoriske processer, der medfører åreforkalkning, som forårsager en tredjedel af alle globale dødsfald hvert år.

Hovedformålet medhans projekter er at udvikle nye medicinske behandlinger mod de uønskede immun- og metaboliske reaktioner, der udløser vaskulær inflammation og dermed åreforkalkning.

Daniel Ketelhuth har udgivet mere end 60 peer-reviewed videnskabelige artikler med mere end 3000 citationer, herunder flere i højt ansete tidsskrifter som Circulation, European Heart Journal og Cardiovascular Research. I løbet af de sidste femten år har han været vejleder for flere bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende og direkte involveret i undervisning og uddannelse af bachelor- og ph.d.-studerende.

Daniel Ketelhuth opnåede en kandidatgrad i biokemisk farmaci ved universitetet i São Paulo, Brasilien i 1999. I 2005 forsvarede han sin ph.d.-afhandling i immunologi ved samme universitet. De næste fjorten år gennemførte Daniel Ketelhuth sin post. doc.-uddannelse på Karolinska Instituttet i Sverige, hvor han forfremmedes til forskningsleder. I 2019 blev Daniel ansat som lektor i Danmark for at starte en ny forskningsgruppe ved Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet.

Daniel Ketelhuth er 44 år, gift og har et barn, og familien bor i Odense.

Udskriv