Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny præhospital lægefaglig direktør i Nordjylland

Martin Rostgaard-Knudsen, 40, bliver 1. november ny præhospital lægefaglig direktør i Region Nordjylland. Han er anæstesiolog og kommer fra en stilling som ledende overlæge på Regionshospital Viborg. 

"Jeg er utrolig beæret over at have fået stillingen og vil gøre alt, hvad jeg kan, for at DPV’en fortsat udvikler og gør det, vi er bedst til – at borgere og patienter er "i gode hænder". Med de forestående organisatoriske ændringer, i form af den delvise hjemtagning af ambulancetjenesten og den liggende patienttransport, ser jeg en mulighed for at gentænke, udvikle og udfordre eksisterende strukturer," siger Marin Rostgaard-Knudsen.

"Som præhospital operatør skal vi i Den Præhospitale Virksomhed være med til at komme med løsningerne til de demografiske udfordringer, morgendagens sundhedsvæsen står over for og tage del i skabelsen af et endnu mere sammenhængende sundhedsvæsen med stærk præhospital sundhedsfaglig visitation. Vi skal være frontløbere, når det kommer til digitalisering og herved kunne udnytte og koble præhospital forskning og datagenerering til gavn for hverdagspraksis. I DPV’en skal vi turde tænke stort, og jeg glæder mig enormt til at være en del af det," siger Marin Rostgaard-Knudsen.

Region Nordjylland hjemtager 1. april næste år dele af den nordjyske ambulancedrift og liggende patienttransport og mere end fordobler dermed virksomhedens størrelse.

 

Udskriv