Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny professor vil styrke den palliative indsats

Mette Asbjørn Neergaard er udnævnt til ny professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, hvor hun vil styrke den palliative indsats.

Uanset om en uhelbredelig syg og døende patient opholder sig hjemme, på hospice, hospital eller plejehjem er en palliativ indsats nødvendig for at lindre fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle udfordringer. Mette Asbjørn Neergaard forsker både i den basale og specialiserede palliative indsats. 

Hun undersøger bl.a. hvordan sundhedspersonalet bedst planlægger den lindrende indsats med særligt fokus på sårbare patientgrupper. Mette Asbjørn Neergaard har bl.a. arbejdet med princippet Advance Care Planning, som går ud på at tilrettelægge den sidste tid i samråd med patient og pårørende.

Med professoratet vil Mette Asbjørn Neergaard også bidrage til de medicinstuderendes undervisning i palliativ indsats. I hendes optik er det nødvendigt, at fremtidens læger er klædt på til at kunne yde en optimal klinisk indsats for uhelbredeligt syge og døende patienter.

Udskriv