Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ledende lægeduo fortsætter på Kirurgisk Afdeling

Bo Gyldendahl Bengtsson og Peter Svenningsen er fastansat som ledende overlæger på Kirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital. Begge har været konstitueret i samme stillinger siden februar 2020.

De vil varetage fokus og lederskab på henholdsvis det gastromedicinske og gastrokirurgiske område og lede afdelingen sammen med den ledende oversygeplejerske.

Bo Gyldendal Bengtson, 42, har siden sin ankomst til Kirurgisk Afdeling i 2016 været områdeansvarlig overlæge og senest specialeansvarlig overlæge. Han er lægeuddannet i 2007 fra Syddansk Universitet og siden 2016 speciallæge i medicinsk gastroenterologi og hepatologi

Peter Svenningsen, 44, har siden 2019 været specialeansvarlig overlæge på Kirurgisk Afdeling. Han er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2004 og er speciallæge i abdominalkirurgi (2014), UEMS certificeret akutkirurg (2016).

Kirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital er en gastroenhed, der har afsnit i Hillerød og Frederikssund. Afdelingen foretager undersøgelser, behandling og operationer af patienter med sygdomme i mave-/tarmsystemet, leveren og galdevejene.

Afdelingen har årligt cirka 15.000 indlæggelser (kirurgiske og medicinske) og håndterer cirka 27.000 ambulante besøg fysisk og virtuelt. 

Udskriv