Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny direktør for Lægeforeningen

Lægeforeningen får en erfaren leder, når Torben Buse 9. august tiltræder som ny direktør efter Bente Hyldahl Fogh, som fratrådte posten pludseligt i februar.

 

Torben Buse kommer fra en stilling som afdelingschef i Indenrigs- og Boligministeriet.

”Jeg glæder mig meget til samarbejdet med Torben. Han er en strategisk stærk, samarbejdsorienteret og moderne leder, og han vil bidrage til at placere Lægeforeningen centralt i de kommende års beslutninger på sundhedsområdet”, siger Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen.

Torben Buse, der er 52 år og uddannet cand. scient. pol., er i sin nuværende stilling ansvarlig for ministeriets afdeling for kommunernes og regionernes økonomi og har dermed stor erfaring med sundhedsvæsenets driftsherrer. Han trækker desuden på erfaringer fra tidligere ansættelser i KL og KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning), hvor han blandt andet har været ansvarlig for strategiudvikling.

”Sundhedsvæsenet står over for store forandringer.  Det er nu, at sporene til et stærkt, nært sundhedsvæsen skal lægges. Det er også nu, at der skal etableres nye strukturer omkring sygehusene, som får afgørende betydning for alle landets borgere. Jeg glæder mig meget til at bidrage til, at læger og deres faglighed får sat de nødvendige aftryk her”, siger Torben Buse. 

Om Torben Buse

  • Siden 2015 været afdelingschef i Indenrigs- og Boligministeriet. Her har han været ansvarlig for ministeriets afdeling for kommunernes og regionernes økonomi, herunder med ansvar for bl.a. deltagelse i økonomiforhandlinger med KL og Danske Regioner, opfølgning i forhold til kommunernes og regionernes aftaleoverholdelse samt opgavefordeling i kommuner og regioner. 
  • Han har tidligere været vicedirektør i Socialstyrelsen, strategichef i KORA, direktør for Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut og afdelingschef i KL.
  • Torben Buse har været ekstern lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
  • Torben Buse er opvokset i Hjerting tæt på Esbjerg og er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.
  • Han er 52 år, gift med Charlotte Markussen og far til Gustav på 19 år og Frederikke på 15 år.

Udskriv