Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Lægeetisk Nævn får ny formand

Lægeforeningens Lægeetiske Nævn har udpeget Mette Juul Kristoffersen som ny formand.

Mette Juul Kristoffersen er Ph.d.-studerende på Statens Institut for Folkesundhed, uddannet læge fra SDU i 2014 og har været medlem af Lægeetisk Nævn siden 2020.

Mette Juul Kristoffersen afløser overlæge på Frederiksberg Hospital, Carsten Hædersdal, der har siddet på formandsposten siden 2017.

Lægeforeningens Lægeetiske Nævn består af seks medlemmer, som vælges af Lægeforeningens repræsentantskab. Nyvalgte i nævnet er Berit Schiøttz-Christensen og Lars Bønløkke. Nævnet behandler sager, hvor medlemmer af Lægeforeningen er indklaget for brud på Lægeforeningens etiske principper.

Udskriv