Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny professor i statistik og epidemiologi

Christian Ritz er udnævnt til professor i statistik og epidemiologi af Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.

Christian Ritz har været involveret i planlægning og analyse af adskillige danske og internationale randomiserede interventionsstudier, hvor man bl.a. undersøgte effekt af ernæring, fysisk aktivitet og nye diagnostiske tests. De seneste år har han også arbejdet meget med epidemiologiske undersøgelser, især relateret til underernæring og sygdom i lavindkomstlande i Afrika og Asien; bl.a. mikronæringsstofmangel, kropssammensætning og tuberkulose.

Christian Ritz’ forskning er hovedsageligt fokuseret på statistisk modellering af gentagne målinger på samme individ, såsom ændring i kropssammensætning og vægtudvikling over tid, videreudvikling af dosis-responsmodeller, som f.eks. bruges i miljømæssig sammenhæng til risikovurderinger af giftstoffers virkning, samt senest metoder til at kontrollere risikoen for falske positive resultater.

Christian Ritz kommer fra en mangeårig stilling som lektor i et tværfagligt forskningsmiljø på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet og inden da Institut for Grundvidenskab og Miljø. De seneste fem år har han desuden været studieleder på kandidatuddannelsen i human ernæring

Christian Ritz bliver en del af forskningsgruppen Geografisk og Register-baseret Epidemiologi i Afdelingen for Sundhed og sygelighed i befolkningen. Christian skal blandt andet varetage en del af instituttets undervisning i statistik.

Christian Ritz er 47 år, bor i Brønshøj, er gift og har en datter på ni år. Han voksede op og gik i skole og gymnasiet på Haderslev-egnen i Sønderjylland og kom som ung til København for at læse på universitetet. Han har en kandidatgrad i statistik fra Københavns Universitet og en ph.d.-grad fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.

Udskriv