Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny ledelse til Bedøvelse og Operation i Aarhus

Jørgen Dalsgaard er ansat som ledende overlæge pr. 1. juni i Bedøvelse og Operation 2 på Aarhus Universitetshospital.

1. maj blev Carina Poulsen ansat som oversygeplejerske og begge ansættelser er led i en større organisationsændring, der betød en nedlæggelse af afdelingen Bedøvelse og Operation og etablering af fire selvstændige afdelinger pr. 1. januar 2021, skulle Aarhus Universitetshospital (AUH) rekruttere syv nye afdelingsledere i det første halve år af 2021.

Fem er allerede ansat, og dette er således de sidste to ansættelser i forbindelse med organisationsændringen.

Carina Poulsen har mangeårig erfaring som operationssygeplejerske og ledelseserfaring som afdelingssygeplejerske i dagkirurgien på AUH.

Jørgen Dalsgaard har lang klinisk erfaring inden for operationsområdet som overlæge og funktionsledende overlæge både på AUH og i privat regi. Han har i sit mangeårige virke som anæstesiolog været med til at etablere lægeambulancen i Aarhus (i dag Region Midtjyllands Præhospital), Global Medical Air Crew og det daværende privathospital, Ortopædisk Hospital. Siden 2015 har han dog ikke længere været medejer af privathospitalet.

Udskriv