Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny professor sætter sundhedspsykologi på dagsordenen

Lisbeth Frostholm er udnævnt til professor i sundhedspsykologi på Aarhus Universitet, hvor hun vil gøre os klogere på, hvilken rolle psyken spiller for sundhed og sygdom.

Med særligt fokus på funktionelle lidelser arbejder hun for at videreudvikle forskningen til gavn for både den enkelte patient og sundhedssystemet som hele.

I dag ved vi, at mange sygdomme opstår af en kombination af biologiske, psykologiske og miljømæssige faktorer. Lisbeth Frostholm forsker i de psykologiske faktorers betydning i forskellige sygdomsforløb, og hun undersøger, hvordan vi bedst kan integrere psykologisk behandling i sundhedssektoren.

Lisbeth Frostholm anvender blandt andet studier af større befolkningsgrupper i sin sundhedspsykologiske forskning, og så udvikler, tester og implementerer hun psykologiske behandlingsprogrammer til blandt andet patienter med funktionelle lidelser som irritabel tyktarm og kroniske smerter.

Ud over at være nyudnævnt professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet er Lisbeth Frostholm også ledende psykolog ved Afdeling for Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitets Hospital. Hun håber, at professorudnævnelsen vil give bedre mulighed for at markere forskningsfeltet og sætte sundhedspsykologien på dagsordenen.

Udskriv