Skiftedag i toppen af sundheds-danmark

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond

Professor Maja Horst er blevet udpeget som ny bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond. Maja Horst har tiltrådt formandsposten 1. april 2021.

Hun afløser Lone Gram, der trådte ind som midlertidig bestyrelsesformand 1. januar 2021. Det skete efter den daværende formand professor David Dreyer Lassen blev prorektor for forskning og innovation ved Københavns Universitet og derfor fratrådte sit hverv som bestyrelsesformand i fonden. Med den nye udnævnelse af Maja Horst genindtræder Lone Gram som medlem af bestyrelsen.

Maja Horst har en lang erfaring med rådsarbejde bag sig og er stadig et aktivt rådsmedlem i en række sammenhænge. Hun har været medlem af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse siden 2020 og har derudover bland andet været medlem af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (2014-2019), medlem af ATV og formand for ATV’s tænketank (2018-2020), medlem af bestyrelsen for DMJX (fra 2020) og medlem af bestyrelsen for det norske sektorforskningsinstitut NIFU (fra 2019). Hun har tidligere også modtaget Uddannelses- og Forskningsministeriets Forskningskommunikationspris.

Udskriv