Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Lungekirurg er ny klinisk lærestolsprofessor

Overlæge Thomas Decker Christensen er ny klinisk lærestolsprofessor i thoraxkirurgi på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Med professoratet følger muligheden for at intensivere forskningen, udvikle fagområdet og styrke uddannelsen af nye læger.

Thomas Decker Christensen forsker i lungekirurgi og opererer bl.a. lungekræftpatienter og patienter med andre kræftformer, der spreder sig til lungerne i form af metastaser. Det er en stor patientgruppe, som han via sin forskning håber at kunne mildne sygdomsforløb og reducere dødeligheden for.

Den nyudnævnte professor kombinerer i forskningsøjemed ofte sin erfaring fra klassisk thoraxkirurgi med sin indsigt i trombose (blodpropper) og hæmostase (blodets evne til at størkne). Kombinationen af de tre fagområder giver et nyt perspektiv i forhold til fx at kunne identificere og forbedre behandlingen af patienter, der får en blodprop efter operation for lungekræft.

I øjeblikket er Thomas Decker Christensen bl.a. involveret i et registerstudie af patienter med blodpropper, som er blevet opereret for lungekræft, og et nationalt, randomiseret studie, som skal forbedre behandling af patienter med infektion i lungehulen.

Thomas Decker Christensen tiltrådte sit kliniske lærestolsprofessorat på Institut for Klinisk Medicin den 1. marts 2021.

Udskriv