Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

To nye professorer i pædiatri skal have fokus på cerebral parese

Christina Høi-Hansen og Jakob Lorentzen er nyudnævnte professorer i pædiatri med særligt fokus på cerebral parese.

Christina Høi-Hansen er fra 1. marts overlæge i BørneUngeAfdelingen på Rigshospitalet og klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.

Jakob Lorentzen er fra 1. august seniorforsker ved BørneUngeAfdelingen på Rigshospitalet og klinisk professor Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet.

De to skal sammen styrke indsatsen for danskere med diagnosen i et nyt tværfagligt samarbejde i en ny CP-klinik i et tæt samarbejde mellem Rigshospitalet, Københavns Universitet og Elsass Fonden. Arbejdet vil blive forankret i en CP-klinik i BørneRiget, som Elsass Fonden var med til at virkeliggøre gennem en donation i 2017.

Professorerne bliver tilknyttet både Københavns Universitet og Rigshospitalet og skal være med til at samle forskning og viden på området til gavn for både behandling og videreudvikling af den danske indsats på området. Alt sammen i tæt samarbejde med alle de aktører, der er involveret i behandlingen af personer med CP i Danmark.

Cerebral Parese (CP) er en betegnelse, der dækker over en forstyrrelse af hjernens udvikling, dvs. en hjerneskade. Hvert år fødes ca. 130 børn med cerebral parese (tidligere betegnet som ’spastisk lammelse’), og CP er dermed den hyppigste årsag til handicap hos børn. I mange tilfælde opstår skaden på hjernen i fostertilstanden eller ved fødslen pga. bl.a. manglende ilt, men den kan også opstå pga. infektioner eller blodpropper i hjernen.

Heldigvis er der gode muligheder for at mindske følgerne, hvis man sætter ind med den rette tværfaglige behandling så tidligt som muligt. Det gælder både i forhold til de motoriske, emotionelle, kognitive og perceptuelle udviklingsforstyrrelser, som personer med CP kan have. Og jo tidligere børnene bliver diagnosticeret og kan få hjælp, desto bedre chance er der for, at de kan få den rette behandling livet igennem.

Nogle børn med sjældne sygdomme er i særlig risiko for at få CP, og dem kan man med den rette forebyggelse hjælpe med at undgå at få svær CP.

Christina Høi-Hansen er dr.med. og overlæge ved Rigshospitalets BørneUngeAfdeling og er en national og international anerkendt forsker og læge, der har arbejdet med børn med cerebral parese og neuropædiatri siden 2001. Hun er tidligere formand for Dansk Neuropædiatrisk selskab, med i det EU-baserede COST-samarbejde om misdannelser i hjernen samt dansk medlem af 'Committee of National Advisors' i 'European Society of Paediatric Neurology'.

Jakob Lorentzen kommer fra en stilling som lektor på Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet, hvor han er studieleder for masteruddannelsen i neurorehabilitering. Han har igennem mange år specialiseret og udmærket sig inden for forskning på CP-området. Oprindeligt er han uddannet fysioterapeut, og han har derfor også adskillige års klinisk erfaring med børn, unge og voksne med hjerneskade. Jakob er ph.d. i idræt- og neurovidenskab og er en del af et nationalt og internationalt forskningsnetværk med fokus på CP- og hjerneskadeområdet.

BørneRiget – og dermed den ny CP-klinik – forventes at åbne i 2025.

Udskriv