Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Aalborg UH henter forskningschef i Qatar

Ørkensand bliver skiftet ud med nordjysk muld, når 61-årige Egon Toft vender tilbage til Nordjylland for at blive ny forskningschef ved Aalborg Universitetshospital.

Egon Toft kommer fra en stilling som dekan og professor ved universitetet i Qatar. Fra 1. oktober skal han stå i spidsen for at udvikle hospitalets forskning og sikre en endnu tættere integration med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet.

Den nyudnævnte forskningschef har allerede indgåede kendskab til sin nye arbejdsgiver og tætte samarbejdspartner.

Som uddannet speciallæge i kardiologi var Egon Toft indtil 2003 ansat som forskningsansvarlig overlæge ved Kardiologisk Afdeling på det daværende Aalborg Sygehus. Her var han særdeles forskningsaktiv og én af drivkræfterne bag opbygningen af et forsknings- og innovationsmiljø på hospitalet.

I 2005 blev Egon Toft udnævnt til prodekan på Aalborg Universitets Fakultet for Ingeniørvidenskab med ansvar for sundhed, og senere dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. I disse år stod han i spidsen for det organisatoriske og politiske arbejde med at etablere den lægeuddannelse, der skulle blive grundlaget for, at Region Nordjylland i 2013 fik "sit eget" universitetshospital.

I 2014 forlod Egon dekanjobbet i Aalborg til fordel for at blive dekan ved Qatar University. Her skulle han varetage opgaven med at opbygge et nyt medicinsk fakultet og sundhedsvidenskabeligt område fra bunden.

"Jeg har været meget glad for min tid i Qatar, men har også savnet nærheden til den kliniske forskning. Jeg glæder mig til at vende tilbage til Nordjylland, hvor der er en veletableret og velsmurt maskine omkring universitetshospitalsfunktionen, som jeg nu får mulighed for at være med til at bygge videre på," fortæller Egon Toft.

Egon Toft håber, at han som forskningschef kan være med til at udnytte det potentiale, som ligger i Aalborg Universitetshospitals tætte tilknytning til Aalborg Universitet – en tilknytning, der kun forstærkes, når hospitalet rykker mod Aalborg Øst og får det sundhedsvidenskabelige fakultet liggende i baghaven.

"At komme tilbage nu, hvor Aalborg Universitetshospital står foran en stor udflytning er lidt af en gave. Der er et stort potentiale og gode muligheder for at udfri det, fordi vi på mange områder stadig er i planlægningsfasen. Min opgave bliver at bringe de rigtige folk sammen på tværs af universitet og hospital, så vi kan udnytte synergierne bedst muligt," siger Egon Toft.

Han ser derfor også frem til arbejdet med at skabe et Forskningens Hus 2.0 på det nye universitetshospital, hvor forskning og klinik i endnu større grad end i dag smelter sammen.

Han nævner kunstig intelligens som eksempel på et felt, hvor universitetet har en international styrkeposition. Ved at bringe kompetencerne fra dette område i spil, kan hospitalets kliniske forskning danne omdrejningspunkt for at afprøve og udvikle de algoritmer, der kan sikre optimal udnyttelse af såvel ny medicin som sundhedsapps.

"Der findes et hav af apps, som tilkendegiver, at de kan hjælpe med forskellige sundhedsproblemer, men oftest er de underliggende algoritmer ikke ordentligt testet. Der er brug for, at algoritmerne afprøves og udvikles efter samme evidensbaserede tradition som den øvrige sundhedsvidenskab," siger Egon Toft.

På grund af forpligtelser i sit nuværende ansættelsesforhold tiltræder Egon Toft først stillingen som forskningschef til oktober. Fra 1. marts vil han dog deltage i ledelsesarbejdet på Aalborg UH i begrænset omfang, og i det omfang, at det er muligt i forhold til hans nuværende job.

At den nye forskningschefs rolle bliver at knytte Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet endnu tættere sammen understreges af, at de to organisationer har haft en fælles rekrutteringsproces.

Udskriv