Skiftedag i toppen af sundheds-danmark

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Lone Simonsen i spidsen for projekt om pandemier

Professor Lone Simonsen fra Roskilde Universitet skal stå i spidsen for et forskningssamarbejde på tværs af fire nordiske lande.

Verden har det seneste år været præget af covid-19, og myndighederne i mange lande forsøger at bekæmpe pandemien. For at klare truslen fra den nuværende og fremtidige pandemier er det vigtigt at forstå de kræfter, der driver spredning og effekten af virussen, og til det formål er der værdifuld viden at hente i historiske pandemier.

Forskningsprojektet 'Pathogens, Pandemics and the Development of Nordic Socities' har netop modtaget cirka 11 millioner kroner fra NordForsk, så forskere fra fire nordiske lande kan analysere unikke nordiske data for bedre at forstå den menneskelige oplevelse med smitsomme sygdomme. I spidsen for projektet, som også kaldes NORDEMICS, står professor Lone Simonsen fra Roskilde Universitet. Cirka en tredjedel af bevillingen går til Roskilde Universitet, og de centrale samarbejdspartnere er fra Universitetet i Oslo, Norge, Turun Yliopisto (University of Turku), Finland, Lunds Universitet, Sverige, og Københavns Universitet.

"Det er en fantastisk mulighed for, at vi sammen og på tværs af forskningsfelter kan studere store pandemier og epidemier på tværs af Norden over tre århundreder og se på samfundsmæssige faktorer, som bestemmer spredning og dødelighed," siger professor Lone Simonsen.

NordForsk er en selvstændig nordisk forskningsrådgivende og -finansierende organisation under Nordisk Ministerråd. Formålet med NordForsk er at forenkle, koordinere og styrke det nordiske samarbejde inden for forskning og uddannelse.

Udskriv