Skiftedag i toppen af sundheds-danmark

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Aarhus har fået ny doktor i leukæmi

Ph.d. og overlæge Lene Sofie Granfeldt Østgård har forsvaret sin doktordisputats ved Aarhus Universitet. I flere epidemiologiske studier har hun undersøgt sygdommen akut myeloid leukæmi, og håbet er, at disputatsen kan medvirke til bedre behandlingsmuligheder og overlevelse for leukæmipatienter.

Lene Sofie Granfeldt Østgård har forsket i hvilke faktorer, der påvirker risikoen for at udvikle sygdommen akut myeloid leukæmi og hvilke faktorer, der påvirker sygdomsforløbet og overlevelsen efter kræftsygdommen. Hun har bl.a. undersøgt, om inflammation i kroppen øger risikoen for at udvikle akut leukæmi, og i hvilken grad kroniske sygdomme og tidligere blodsygdomme hos patienterne spiller en rolle for behandling og prognose.

Den nyslåede doktor har også kigget på, hvad socioøkonomiske faktorer som uddannelse, indkomst, familie og bopæl betyder for adgangen til behandling og dermed for overlevelsen. Og sidst, men ikke mindst har Lene Sofie Granfeldt Østgård undersøgt, hvordan forskellige behandlingsmæssige faktorer som fx hurtig opstart af kemobehandling og tidlig koglemarvstransplantation påvirker forløb og overlevelse efter akut leukæmi.

Afhandlingen er baseret på data fra alle danske patienter diagnosticeret med akut leukæmi siden år 2000. Lene Sofie Granfeldt Østgård har under sin doktordisputats været ansat på Hæmatologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital og tilknyttet Klinisk Epidemiologisk Afdeling.

Udskriv