Skiftedag i toppen af sundheds-danmark

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Muskelforsker ny professor i idrætsbiologi

Kristian Overgaard forsker i muskler. I deres fysiologi og i de forandringer, der sker i musklerne, når de arbejder. Den 1. november tiltrådte han en stilling som professor på Aarhus Universitets Institut for Folkesundhed.

Hvilke cellulære processer i musklen fører til træthed under og efter hård træning, og hvordan kan man udsætte eller helt undgå trætheden? Det er nogle af de spørgsmål, som professor Kristian Overgaard tager udgangspunkt i i sin muskelfysiologiske forskning.

I et aktuelt forskningsprojekt undersøger han, hvordan muskelfunktionen reguleres – bl.a. hvordan fx kalium, glykogen og mælkesyre påvirker musklens evne til at udvikle kraft under intenst dynamisk arbejde. Til det formål anvender han og forskerkollegerne stimulationsmønstre, der simulerer centralnervesystemets måde at aktivere musklerne på.

Det nye professorat styrker forskning inden for muskelfysiologiske funktioner og deres betydning for helbred og præstation. Det kan lede til bedre træningsprogrammer for såvel professionelle atleter, der skal præstere optimalt under højintenst arbejde, som for patienter eller ældre, der via en bedre muskelfunktion lettere kan klare gængse dagligdagsaktiviteter.

Udskriv