Skiftedag i toppen af sundheds-danmark

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny klinisk lærestolsprofessor er ekspert i idrætsskader

Overlæge, dr.med. Martin Lind fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital er ny klinisk lærestolsprofessor på Institut for Klinisk Medicin. I sin nye stilling vil han udbygge forskningen inden for det ortopædkirurgiske område med særligt fokus på forskningen i idrætsskader.

Det er primært fysisk aktive unge, som rammes af skader i knæ og hofteled. Skaderne er blandt de hyppigste i vores samfund, og de medfører ofte væsentlige varige mén og øger risikoen for at udvikle slidgigt.

Martin Lind er ortopædkirurg og forsker inden for det idrætstraumatologiske område, som primært omhandler behandling af knæskader i form af skader på korsbånd, ledbånd, menisk og brusk. Den nye lærestolsprofessor arbejder bl.a. med at udvikle nye operationsteknikker til behandling af korsbåndsskader og behandling af løs knæskal, ligesom han forsker i behandling af bruskskader ved hjælp af stamcelletransplantation.

Forbedrede behandlingsmetoder for netop disse idrætsskader har stor betydning for livskvalitet, bevaret arbejdsevne og fortsat sund livsstil for en stor del af befolkningen.

Martin Lind tiltrådte sit nye professorat den 1. september 2020.

Udskriv