Skiftedag i toppen af sundheds-danmark

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny formand for Lægevidenskabelige Selskaber

Den 59-årige urogynækolog Susanne Axelsen er i torsdag blevet valgt til formand for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Hun overtager posten efter professor Henrik Ullum, som netop er blevet udnævnt til adm. direktør for Statens Serum Institut.

Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) er interesseorganisation for læger og andre sundhedsprofessionelle, der bl.a. arbejder med sundhedsforskning, kvalitetsudvikling og forbedring af behandlingerne i det danske sundhedsvæsen. LVS er en paraplyorganisation for 125 lægevidenskabelige selskaber med samlet ca. 25.000 medlemmer.

Susanne Axelsen blev valgt torsdag eftermiddag på LVS’ ordinære repræsentantskabsmøde, som også gav valg til professor Anders Perner, Rigshospitalet, som ny næstformand.

Den nye formand er til daglig overlæge på Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital og er desuden formand for Kontinensforeningen.

Hun bemærker ved sin tiltræden, at Lægevidenskabelige Selskaber under Henrik Ullum er trådt i karakter i både debatten og i det konkrete arbejde med at udvikle sundhedssektoren.

»LVS har udviklet sig rigtig godt under Henrik Ullum og den nuværende bestyrelse. Vi kommunikerer meget bedre og gør det via en lang række kanaler og sikrer, at ingen glemmer os. Selskabet har sat foden godt og grundigt i jorden og er blevet lægernes faglige stemme over for offentligheden. I dag kender man os og regner med os, og vi arbejder på en række fronter med at sikre bevillinger til sundhedsforskning og for at adgangen til sundhedsdata og højteknologiske løsninger er sikker og ikke obstrueres af unødvendigt bureaukrati. Den indflydelse vil jeg være med til at øge,« siger Susanne Axelsen i et interview på Lægevidenskabelige Selskabers hjemmeside,

Udskriv