Skiftedag i toppen af sundheds-danmark

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny direktør for Statens Serum Institut

Sundhedsministeriet har pr. 1. december ansat Henrik Ullum, 54, som direktør for Statens Serum Institut, og han træder direkte ind i orkanens øje midt i en coronatid.

Han afløser Mads Melbye, som i december 2019 blev fritaget for tjeneste grundet mistanke om uregelmæssigheder. I sommer fratrådte Melbye endelig sin stilling.

Henrik Ullum er en stærk faglig profil med indgående kendskab til sundhedsvæsenet.

Han er uddannet læge fra Københavns Universitet og har lang erfaring fra både sundhedsvæsenet og forskningsverdenen og kommer aktuelt fra en stilling som professor ved Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet, hvor han senest har haft det regionale ansvar for al virologisk testning, biobanksopbygning og donormedicin. Han har en bred forskererfaring med infektioner, immunologi, epidemiologi og genetik.

Henrik Ullum har ledelseserfaring fra både den kliniske verden, forskningen og det fagpolitiske – senest som formand for De Lægevidenskabelige Selskaber siden 2015. I år stillede han op som formand for Lægeforeningen, men tabte dog til Camilla Rathcke.

"Statens Serum Institut er helt central for vores aktuelle håndtering af covid-19, men også andre smitsomme sygdomme. Opgaver, der er vigtige for det danske samfund. Henrik Ullum er en stærk forskningsmæssig, klinisk og ledelsesmæssig profil, og han vil som direktør kunne drive og videreudvikle Statens Serum Institut, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Henrik Ullum glæder sig til den nye stilling.

"Jeg glæder mig til at stå i spidsen for et enestående hold af eksperter i kampen mod covid-19 og andre smitsomme og ikke smitsomme sygdomme. Statens Serum Institut har siden etableringen i 1902 været helt central i vores lands bekæmpelse af infektioner og instituttet har fantastiske kompetencer inden for diagnostik, sygdomsovervågning, vaccineudvikling, biobanker og forskning. Midt i orkanens øje under den aktuelle covid-19 epidemi håber jeg at kunne bidrage med samarbejde og strategisk udvikling," siger Henrik Ullum.

Statens Serum Institut er en del af Sundheds- og Ældreministeriet. Instituttets mål er at styrke sundheden gennem sygdomskontrol og forskning. Statens Serum Institut varetager en række centrale beredskabsopgaver, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, biologiske trusler og medfødte sygdomme. Samtidig fungerer SSI som sektorforskningsinstitut, hvilket forpligter SSI til at udføre forskning og udvikling på internationalt niveau inden for SSI’s arbejdsområde.

Henrik Ullum er 54 år og uddannet læge fra Københavns Universitet i 1994 og Ph.D samme sted i 1998.

Henrik Ullum bor i Hillerød med sin kone og har 4 børn i alderen 17-28 år.

Udskriv