Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Lisbeth Lintz genvalgt som formand for overlægerne

Overlæge Lisbeth Lintz er genvalgt som formand for Overlægeforeningen på foreningens virtuelle repræsentantskabsmøde 3. oktober.

På mødet blev specialeansvarlig overlæge Bjarne Rønde Kristensen valgt som nyt medlem af foreningens bestyrelse. Ledende overlæge Inger Agnethe Brødsgaard blev genvalgt.

Overlæge Klaus Peter Klausen har siddet i bestyrelsen i seks år og kunne derfor ikke genvælges. Han er indtrådt i Lægeforeningens bestyrelse i foråret, og det giver ham en ny plads i bestyrelsen efter ændring af vedtægterne på dagens repræsentantskabsmøde.

Overlæge Lisbeth Hoffmann og overlæge Vibeke Ersbak stillede også op til bestyrelsen.

Overlægeforeningens bestyrelse består nu af: Overlæge med organisatorisk ledelsesansvar Niels Juul, ledende overlæge Tommy Midtgaard Jensen, overlæge Britt Lange, formand og overlæge Lisbeth Bojer Lintz Christensen, overlæge Klaus Peder Klausen, overlæge Susanne Edith Wammen, overlæge Mark Krasnik, ledende overlæge Inger Agnethe Brødsgaard og specialeansvarlig overlæge Bjarne Rønde Kristensen.

Udskriv