Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny professor i sundhedsfremme

Ulla Nørgaard Toft, 47, er udnævnt til professor i sundhedsfremme og forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Som nytiltrådt professor har hun et særligt fokus på at udvikle effektive indsatser, der fremmer bedre sundhed og trivsel blandt borgere, lokalt og på befolkningsniveau. Hendes forskning retter sig især mod forebyggelse af overvægt og hjertekarsygdomme gennem strukturelle tiltag, som kan sikre gode rammer for et sundt og godt liv for alle. 

"Vi skal indrette samfundet således, at det bliver langt nemmere at spise sundt og bevæge os, mens det bliver mere besværligt f.eks. at ryge og drikke store mængder alkohol," siger Ulla Nørgaard Toft.

Som nytiltrådt professor har hun et særligt fokus på at udvikle effektive indsatser, der fremmer bedre sundhed og trivsel blandt borgere, lokalt og på befolkningsniveau. Hendes forskning retter sig især mod forebyggelse af overvægt og hjertekarsygdomme gennem strukturelle tiltag, som kan sikre gode rammer for et sundt og godt liv for alle. 

Hun har gennem mange år været optaget af, hvad der skaber forandring, og hvordan vi kan forme et samfund, der giver gode rammer for at fremme sundhed og trivsel. Og det er i stigende grad blevet tydeligt for hende, at vejen frem ikke er blot at give borgerne større viden og motivation for det sunde liv. Den nuværende viden viser tydeligt, hvor lidt vi faktisk agerer via bevidste valg og i hvor høj grad, vi er påvirket af de omgivelser, vi lever i.

"Se blot hvordan supermarkederne er dygtige til at påvirke vores adfærd, uden vi opdager det. Kan vi bruge nogen af de teknikker til at fremme et sundere valg? Kan vi lære af supermarkederne på sundhedsområdet? Hvordan kan vi gøre det nemme valg til det sunde valg? Tænk, hvis vi kan indrette et samfund, hvor en sund livsstil fremmes helt af sig selv," siger Ulla Nørgaard Toft og pointerer at vores opfattelse af ”normal” rykker sig hele tiden”:

"Det der er en lille sodavand nu, var en stor sodavand før i tiden, og supermarkedernes slagtilbud ” tre for to styks pris” skal vi gøre op med, for det fremmer ikke et sundere valg, tværtimod."

Ulla Nørgaard Toft er en erfaren forskningsleder med en grunduddannelse indenfor Human Ernæring. Hun håber, at vi i fremtiden gennem øget prioritering kan blive lige så dygtige til at forebygge sygdomme, som vi er til at behandle dem. Hun følger med bekymring det voksende antal kronisk syge mennesker i Danmark, flere multisyge, en stor social ulighed i sundhed samt generelt stigende sundhedsudgifter og en forebyggelse og dermed folkesundhed, der halter.

Den nye professor er bevidst om, at en effektiv forebyggelse er mere kompleks end som så. Det kræver, at vi ser på det samlede ”system” af faktorer med betydning for vores sundhed og trivsel.

"Vi har brug for en koordineret indsats, der bygger på den eksisterende evidens, som kombinerer forskellige forebyggelsesstrategier på flere niveauer, og som er udviklet i samarbejde med relevante aktører og borgere. Kun derigennem kan vi udvikle bæredygtige løsninger. Og så skal vi blive meget bedre til at evaluere de indsatser, vi sætter i gang i Danmark, så vi har mulighed for at styrke vores viden på forebyggelsesområdet gennem praksisnær forskning," siger Ulla Nørgaard Toft.

Siden 2016 har hun været sektionschef for Sektionen for Sundhedsfremme og Forebyggelse ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, hvor hun i dag er leder for ca. 35 forskere med en bred ekspertise inden for området. Hun leder en række forskningsprojekter, og er selv kendt for sin forskning inden for især salt og sundhed, strukturel forebyggelse på kostområdet samt forskning i sundhed og lokalsamfund. Hun er desuden formand for Dansk Selskab for Folkesundhed og indgår i en række faglige styregrupper og netværk, nationalt som internationalt.

Ulla Nørgaard Toft bor i Hvidovre sammen med sin mand og tre børn. Udover at forske prioriterer Ulla Nørgaard Toft også at holde fri, lade op i naturen, gå tur med hunden og være sammen med venner og familie. Desuden engagerer hun sig i frivilligt arbejde i en kirke. Hun er ikke i tvivl om, at man bliver et gladere, dygtigere og mere kreativt menneske ved at slippe arbejdet helt og koble af en gang imellem.

Udskriv