Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Henrik Bygum Krarup er ny professor i Aalborg

Ledende overlæge på Afdeling for Molekylær Diagnostik, Henrik Bygum Krarup, er pr. 1. juni udnævnt til klinisk professor ved Aalborg Universitet. 

Henrik Bygum Krarup tiltrådte pr. 1. juni et klinisk professorat ved Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet (AAU). Efter embedseksamen i 1983 fra Aarhus Universitet blev Henrik Krarup i 1995 og 1996 speciallæge i hhv. Medicinsk gastroenterologi og Intern medicin, og i 2000 forsvarede han sin ph.d.-afhandling. Under speciallægeuddannelsen blev Henrik Krarup engageret i udviklingen af molekylærdiagnostiske analyser, og i 2003 blev han specialeansvarlig overlæge for molekylær diagnostik ved Klinisk Biokemisk Afdeling. I dag er Afdeling for Molekylær Diagnostik en selvstændig afdeling med 30 ansatte.

Henrik Krarups forskningsaktivitet har fra begyndelsen kredset om udvikling og implementering af nye diagnostiske teknologier i det kliniske arbejde. Forskningsinteressen startede med kortlægning og behandling af leversygdomme og smitsom leverbetændelse (Hepatitis C, B og delta) i starten af 1990’erne og har løbende udviklet sig således, at hans forskningsfelt i dag bl.a. inkluderer gen- og cancerforskning, og personlig medicin. Senest, i forbindelse med Covid-19 pandemien, har Henrik Krarup og hans afdeling udviklet flere Covid-19 tests, for at sikre, at borgere i Nordjylland kan blive testet også i tilfælde af mangel på kommercielle tests. Dette arbejde er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Henrik Krarup har publiceret mere end 180 videnskabelige artikler i peer-reviewed tidsskrifter og han har på baggrund af sit arbejde på Afdeling for Molekylær Diagnostik udtaget flere patenter samt implementeret flere højteknologiske diagnoseværktøjer. Afdelingen er i dag et kombineret forsknings- og rutinelaboratorium, der bærer to kliniske professorater.

I løbet af de 30 år Henrik Krarup har været ansat på Aalborg Universitetshospital, har han - som repræsentant for Region Nordjylland - deltaget i en række råd og styregrupper, bl.a.: Medicinrådet, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS), den regionale og nationale Videnskabsetiske Komité, samt styregruppen for Regionernes Bio- og Genombank. Derudover har han deltaget i en række internationale arbejdsgrupper bl.a. World Indigenous Peoples Committee (WiPC) og The International Circumpolar Viral Hepatitis Study Group. 

Udskriv