Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny direktør for Sundhedsstrategisk Planlægning i Region Sjælland

Mads Ellegaard Christensen bliver ny direktør for Sundhedsstrategisk Planlægning i Region Sjælland. Han kommer fra en stilling som stabschef for Region Hovedstadens Psykiatri og tidligere 10 år i Sundhedsstyrelsen.

Mads Ellegaard Christensen har solid erfaring med strategisk udvikling og ledelse inden for sundhedsområdet. Siden 2014 som stabschef for Sekretariats- og kommunikationsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri. Tidligere gennem 10 år i Sundhedsstyrelsen i forskellige roller, herunder som leder af Sundhedsstyrelsens direktionssekretariat og indenfor sundhedsplanlægning. Gennem årene har Mads Ellegaard Christensen opbygget et bredt netværk i styrelser, kommuner og regioner. Han er godt inde i det særlige krydsfelt mellem administration, sundhedsfaglighed og politik.

43-årige Mads Ellegaard Christensen er uddannet cand. scient. pol. fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet i 2002. Aarhus er også fødebyen. Karrieren bragte ham hurtigt til København med Rigshospitalet som første stop. I dag leves familielivet i Tårnby på Amager sammen med ingeniør og gymnasielærer Gitte Ellegaard og deres tre børn. Fritiden bruges bl.a. på motionsfodbold, og så er han ivrig vinterbader.

Første arbejdsdag i Regionshuset i Sorø bliver 17. august 2020, hvor han afløser nuværende direktør Peder Ring, der går på pension med udgangen af august.

Sundhedsstrategisk Planlægning et regionalt center, der sætter strategisk retning for et fagligt, organisatorisk og økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen i Region Sjælland. Sundhedsstrategisk Planlægning har cirka 60 medarbejdere, der løser en lang række regionale opgaver inden bl.a. sygehusplanlægning, kvalitetsudvikling, sundhedsplatformen, patientsikkerhed, byggerier og lægeuddannelse.

Udskriv