Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny psykiatriprofessor på Aalborg Universitet

René Ernst Nielsen tiltræder 1. august 2020 et klinisk professorat i psykiatri ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Samtidig er han overlæge ved Enhed for Bipolar Lidelse ved Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital, ligesom han bliver forskningsansvarlig for almen voksenpsykiatri samme sted.

Igennem sin forskningskarriere har 41-årige René Ernst Nielsen arbejdet med de sværeste psykiatriske tilstande herunder særligt bipolar lidelse og skizofreni, som har været fokusområderne forskningsmæssigt og klinisk.

"Der er en overdødelighed blandt patienter med svær psykiatrisk sygdom – ofte på grund af en fysisk sygdom. Ved at påvise disse sammenhænge kan vi blive klogere på, hvordan vi optimerer behandlingstilbud til patienter med psykiatriske tilstande. For at sikre en ligelig behandling kan det være nødvendigt med forskelle i behandlingstilbud, hvorved vi kan mindske overdødeligheden," siger René Ernst Nielsen, der blandt andet for nu gennemfører og har planlagt studier i relation til hjerte-kar-sygdomme og generel fysisk sygdom hos patienter med psykiatriske tilstande.

Lige nu leder han forskningsprogrammet for affektive lidelser sammen med professor og forskningschef Rasmus W. Licht og forskningsprogrammet for mortalitet og morbiditet. Der er tale om både større kliniske undersøgelser, både indenfor psykiatri og i samarbejdsfladen mellem psykiatri og somatik, samt studier baseret på de danske sundhedsregistre.

René Ernst Nielsen har et stort nationalt og internationalt netværk og sidder bl.a. som formand for Diagnoseudvalget under Dansk Psykiatrisk Selskab og BUP-DK, ligesom han er medlem af ECNP Bipolar Network, IGSLI og leder en taskforce under ISBD og IGSLI. Han er også redaktør ved Nordic Journal of Psychiatry og ved BMC Psychiatry, ligesom han er editorial board member ved Bipolar Disorders og International Journal of Bipolar Disorders.

René Ernst Nielsen er uddannet ved Odense Universitet og blev kandidat i medicin i 2006, efterfølgende gennemførte han sin turnus på Fyn, før han fik en stilling som forskningsassistent ved Enhed for Psykiatrisk Forskning i Aalborg og gennemførte efterfølgende sit ph.d.-studium samme sted. Med udgangspunkt fra sin private base i Vestbjerg nord for Aalborg glæder han sig til nu at tage hul på næste skridt i karrieren.

Udskriv