Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

​Dorthe Crüger ny koncerndirektør i Hovedstaden

Dorthe Crüger er kommende koncerndirektør i Region Hovedstaden. Hun afløser Svend Hartling, som går på pension, og 1. august indtræder hun i ledelsen af Region Hovedstaden.

Dorthe Crüger har mere end ti års erfaring fra hospitalsvæsenet på afdelings- og direktørniveau i Danmark og England. Hun har også i tre år været formand for Kræftens Bekæmpelse. For to år siden sagde hun både sit direktør- og formandsjob op for at få et "mellemrum". Hun anslog, at hun da som 53-årig havde 15 år tilbage på arbejdsmarkedet, og at det derfor var anden halvleg af arbejdslivet, hun snart skulle i gang med. Men inden da skulle hun have en pause. Hun havde brug for at standse op i lidt længere tid og finde ud af, hvad hun egentlig havde lyst til.

Hun lagde dengang ikke skjul på, at hun syntes, at offentlig ledelse var spændende. "Det er muligt, at jeg skal tune mere ind på det. Men jeg vil ikke tage beslutninger nu," sagde hun.

Men det har hun gjort nu, godt halvandet år senere.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) ser meget frem til at byde den nye koncerndirektør med lægefaglig baggrund velkommen, efter et enigt ansættelsesudvalg har peget på Dorthe Crüger.

”Dorthe har den helt rigtige profil til at bringe regionen et skridt videre i retning af et mere menneskeligt sundhedsvæsen, der styrer efter det, der giver værdi for den enkelte borger og patient," siger Sophie Hæstorp Andersen.

Løsninger skal findes sammen med borgerne

Dorthe Crüger har bl.a. stået i spidsen for Sygehus Lillebælt som lægelig direktør, og sygehuset er i flere år blevet kåret til bedste kræfthospital og har scoret højeste patienttilfredshed.

”Det pres og de muligheder som bl.a. de demografiske, teknologiske og medicinske udviklinger lægger på vores sundhedsvæsen kræver, at vi skal gøre mange ting anderledes, end vi gør i dag," siger hun.

"Det kræver, at vi finder løsningerne sammen med de mennesker, der bruger vores system, så vi sikrer, at det vi tilbyder, også er det borgerne rent faktisk efterspørger, og ikke det vi tror, de efterspørger,” siger Dorthe Crüger, der bl.a. vil fokusere på samarbejdet med det omkringliggende samfund - kommuner, praktiserende læger, uddannelsesinstitutioner, foreninger, erhvervsliv m.m. for at skabe “borgernes sundhedsvæsen” så tæt på borgerne som muligt.

Dorthe Crüger understreger, at Region Hovedstaden har en særlig forpligtelse til at vise vej og gå forrest:

”Alene regionens størrelse målt på befolkning, men også den geografiske nærhed til mange af de største vidensinstitutioner, medier, centraladministrationen og den landspolitiske scene gør, at mange tager afsæt i Region Hovedstadens resultater og løsninger, når det samlede danske sundhedsvæsen skal bedømmes, eller når gode ideer skal spredes. Det er en position, der er privilegeret på den ene side og udfordrende og krævende på den anden. Nærheden til både bevågenhed og til stærke faglige og innovative miljøer giver dog rigtig gode muligheder for at lykkes med ambitionen om at levere flotte resultater, være forrest og sætte retningen,” siger Dorthe Crüger.

Udskriv