Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny ledende overlæge til Holbæk

Ole Christensen tiltræder som ledende overlæge på Anæstesiologisk Afdeling på Holbæk Sygehus med cirka 180 medarbejdere.

Ole Christensen er speciallæge i anæstesiologi og kommer fra en stilling som ledende overlæge på Anæstesiologisk Afdeling ved Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Han tog lægevidenskabelig embedseksamen i 1990, blev speciallæge i anæstesiologi i 1999 og har i 2014 afsluttet en master i offentlig ledelse (MPG). Han har siden 2008 virket som ledende overlæge først på Frederiksberg Hospital og siden 2011 på SUH, Roskilde, hvor han har stået i spidsen for 220 medarbejdere.

– Det kirurgiske område på Holbæk Sygehus er under kraftig forandring i øjeblikket, og vi omlægger i vid udstrækning til sammedagskirurgi og ambulant behandling. Det er en proces, som den nuværende afdelingsledelse på kompetent vis har været bannerførere for, og som jeg er overbevist om, at Ole Christensen med sin erfaring og sine lederkompetencer vil videreføre og udvikle yderligere. Vi glæder os til at byde ham velkommen, siger vicedirektør Knut Borch-Johnsen.

Anæstesiologisk Afdeling med cirka 180 medarbejdere rummer udover operations- anæstesi- og intensivafsnit også en dagkirurgisk funktion, opvågning, tværfagligt smertecenter og en sterilcentral.

Ole Christensen afløser Jørn Bo Madsen, der efter 18 år i stillingen har valgt at gå på pension. Jørn Bo Madsen fratræder ved udgangen af maj, så han har tid til at sætte sin afløser ind i opgaverne.

Udskriv