Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Forsker får ti mio. kr. til forskning i ældrepleje i Ghana

Lektor Ulrika Enemark fra Aarhus Universitets Institut for Folkesundhed får godt ti mio. kr. fra Danida til et forskningsprojekt, der bidrager med ny viden om behov og potentiale for udvikling af ældrepleje i lavere middelindkomstlande som f.eks. Ghana.

Ghanas voksende ældrebefolkning får ikke den behandling, rehabilitering og pleje, de har behov for. Lige nu er det enten den nærmeste familie eller den uregulerede og hastigt ekspanderende private plejesektor, der tager sig af pleje og omsorg for landets ældste. Det er ikke en holdbar situation.

Ulrika Enemark og hendes forskerkolleger undersøger bl.a., hvordan plejesektoren kan udvikles, organiseres og finansieres. De arbejder ud fra en hypotese om, at samfundet i Ghana er bedre stillet med regulering og med delvis kollektiv finansiering af plejesektoren. 

Projektet, som Ulrika Enemark står i spidsen for, er støttet med 10,3 mio. kr. af Danidas udviklingsforskningsmidler, og det kan på langt sigt få betydning for piger og kvinder, som forhindres i uddannelse og arbejdsmarkedsdeltagelse pga. ulønnet omsorgsarbejde; for ældre, som oplever en forbedring af sundhed og livskvalitet gennem en mere professionaliseret service; og for øget vækst og flere arbejdspladser i ældreomsorgssektoren.

Med midlerne fra Danida ansætter Ulrika Enemark fire ph.d.-studerende og fire postdocs på projektet, ligesom hun delvist frikøber forskerkollegaer i Ghana og Nairobi.

Udskriv