Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny professor udvikler medicin til nyrekræftpatienter

Frede Donskov fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital forsker i behandling af nyrekræft. Han vil i sit nye professorat forstærke indsatsen mod metastatisk nyrekræft – en alvorlig og livstruende sygdom, som hvert år rammer cirka 300 danskere.

Metastatisk nyrekræft er en kræftform, hvor sygdommen spreder sig uden for nyren, og hvor behandlingen typisk består af biologisk kræftmedicin, dvs. målrettet medicinsk behandling og immunterapi.

Professor Frede Donskov drømmer om at helbrede en betydelig del af nyrekræftpatienterne ved at forbedre den medicinske behandling. I laboratoriet analyserer han derfor scanninger, tumorvæv, blod og afføring i håbet om at identificere faktorer, der kan bidrage til at stille en bedre diagnose og prognose. Derudover har han bl.a. været ledende undersøger i en lang række kliniske lægemiddelforsøg, hvoraf flere har resulteret i ny og forbedret standardbehandling til patienter med metastatisk nyrekræft.

I øjeblikket leder Frede Donskov et stort skandinavisk studie, der kombinerer kirurgi og medicinsk behandling, ligesom han står i spidsen for et nationalt studie, hvor forskerne undersøger blodkoncentrationen hos patienter, der er i behandling med de medicinske lægemidler til behandling af nyrekræft.

Resultaterne af det danske studie forventes at bidrage til mere præcis dosering af medicinen og dermed større effekt, færre bivirkninger samt tidligere varsling i tilfælde af, at behandlingen ikke har den ønskede effekt.

Frede Donskov holder tiltrædelsesforelæsning den 20. marts 2020 kl. 15.00. Hans professorat er finansieret af Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

Udskriv