Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Nyudnævnt professor i træning og sundhed

Foran knap 150 fagfæller, venner og familie tiltrådte Søren T. Skou forleden som professor i træning og sundhed ved Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse og Syddansk Universitet.

Søren Thorgaard Skou. 36, er fysioterapeut, cand.scient., ph.d. og er udnævnt til professor i træning og sundhed ved Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU). Samtidig er han forskningsleder ved Afdeling for Fysio- og Ergoterapi på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Søren T. Skous professorat skal være med til at videreføre den forskning, der foregår indenfor træning som behandling og forebyggelse af akutte og kroniske sygdomme, som han og andre udfører på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Søren T. Skous forskning tager udgangspunkt i klinisk relevante problemstillinger og har fokus på at sikre, at resultaterne efterfølgende kan implementeres i praksis. Han har lavet flere kliniske forsøg omkring optimal behandling af unge voksne, midaldrende og ældre patienter med knæsmerte, ofte med fokus på træning og uddannelse som en del af behandlingen.

Siden 2016 har Søren T. Skou været forskningsleder for forskningsenheden PROgrez ved Afdeling for Fysio- og Ergoterapi, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus, der er en multiprofessionel forskningsenhed med 14 forskere (fysioterapi, ergoterapi, sygepleje, læge, idrætsfysiologi, jordemoder, psykologi). I forskningsenheden udføres en lang række projekter omkring behandling af skader og kroniske sygdomme, herunder ankelforstuvninger, astma, blodprop i hjernen, kræft, kronisk smerte, og multisygdom. Alle projekter har det til fælles, at de involverer et element af træning eller fysisk aktivitet som en del af behandlingen.

Derudover har han i mange år arbejdet med implementering, bl.a. som projektleder for Godt Liv med Artrose i Danmark (GLA:D®), der indtil videre tilbydes mere end 400 steder i landet og har sikret, at mere end 40.000 danskere med artrose (slidgigt) i knæ eller hofte har modtaget evidensbaseret behandling i form af træning og uddannelse.

For sit arbejde som forsker har han også modtaget en række andre priser, herunder Danske Fysioterapeuters Pris 2015, Det Frie Forskningsråds Sapere Aude Forskertalentpris 2016, Spar Nord Fondens Forskningspris 2016 og Fyens Stiftstidendes Forskerpris 2019.

Senest har han som den kun anden på Syddansk Universitet nogensinde modtaget et Starting Grant på 1,5 millioner euro fra the European Research Council. Pengene skal bruges til et 5-årigt projekt kaldet MOBILIZE med fokus på at udvikle og teste en behandling bestående af træning og uddannelse til patienter med multisygdom.

Netop fordi han har til hensigt at være med til at forbedre mulighederne for effektiv behandling af patienter i klinisk praksis, lægger han stor vægt på at formidle sin forskning bredt og i et sprog der er forståeligt for modtageren, både til forskere og klinikere, men også i høj grad til patienterne og den brede befolkning.

Søren T. Skou er oprindeligt uddannet fysioterapeut fra University College Nordjylland, Aalborg i 2009. Han blev kandidat i Klinisk Videnskab og Teknologi fra Aalborg Universitet i 2011. Sin ph.d. forsvarede han ved Aalborg Universitetshospital/Aalborg Universitet i 2015. Han hat været postdoc ved Aalborg Universitetshospital 2015-2016, postdoc/adjunkt ved Institut for Idræt og Biomekanik, SDU 2015-2017.

Endelig udnævntes han til forskningsleder ved Afdeling for Fysio- og Ergoterapi, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse i 2016 samtidig med at han var lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik, SDU 2017-2019.

Søren T. Skou er gift og har to børn Carl (5år) og Clara (1år). I sin fritid står den på fysisk aktivitet (mountainbike, løb) og at udforske lokalområdet og verden sammen med familien.

Udskriv