Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny professor i forebyggelse og tidlig behandling af psykisk syge

Den 1. marts 2020 tiltræder overlæge, ph.d. og dr. med. Maj Vinberg som professor og leder af forskningsenheden på Psykiatrisk Center Nordsjælland under Region Hovedstadens Psykiatri. Her skal hun forske i forebyggelse og behandling af de tidlige stadier af affektive lidelser som depression og bipolar lidelse.

"Vi mangler viden om, hvordan vi forebygger psykisk sygdom og behandler i de tidlige stadier af sygdommen. Derfor skal jeg forske i, hvordan vi undgår og forebygger udvikling af de mere alvorlige tilstande med mange tilbagefald, tab af funktionsevne og ikke mindst livskvalitet. Det er tilstande der ikke alene berører det enkelte menneske, der har en svær psykiatrisk lidelse, men også deres nærmeste. Og desværre har vi endnu ikke skabt god evidens for, hvordan vi forebygger de alvorlige psykiatriske sygdomme," siger Maj Vinberg.

Når hun begynder som professor på Psykiatrisk Center Nordsjælland, kommer hun blandt andet til at forske i, hvordan man opsporer psykisk sygdom og sætter tidligt ind med en forebyggende behandling. I dag findes der ikke en sammenhængende behandling eller forebyggelsesstrategi til børn og unge af forældre med alvorlig psykisk sygdom, og dette område vil Maj Vinberg derfor gerne udvikle.

"Mit mål er at anvende de individuelle risikofaktorer for affektive lidelser klinisk og udvikle en samlet biomedicinsk, psykosocial forebyggende behandling tilpasset det enkelte menneske. Som psykiater med et stort hjerte i klinikken er det væsentligt, at vores forskning kan anvendes i den kliniske behandling og dermed bidrage til at gøre vores behandlingstilbud bedre."

Maj Vinberg har tidligere forsket i biomarkører for bipolar sygdom, og det er den forskning hun nu skal bygge ovenpå som professor.

Maj Vinberg har allerede bred erfaring med at forske i risikofaktorer for at udvikle psykisk sygdom. I 2006 forsvarede hun sin Ph.d. om udløsende og beskyttende faktorer ved affektiv lidelse. Her undersøgte hun tvillinger som var i risiko for at udvikle en affektiv lidelse, fordi deres medtvilling havde en affektiv lidelse. Tvillingerne blev fulgt over syv år og opfølgningsresultaterne var grundlaget for hendes doktordisputats, der blev forsvaret i 2016.

P.t. er Maj Vinberg overlæge på Psykiatrisk Center Københavns matrikel ved Rigshospitalet, hvor hun bl.a. er tilknyttet et specialistteam indenfor affektive lidelser.

Udskriv