Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny professor vil skulderskaderne til livs

Susanne Wulff Svendsen er tiltrådt som klinisk professor på Arbejds-og Miljømedicinsk Afdeling ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Hun er uddannet læge fra Aarhus Universitet og har det meste af sin karriere forsket i sygdomme i muskler, sener og led.

Susanne Wulff Svendsen har især været optaget af forskning og forebyggelse af skuldersygdomme. Både hos dem der allerede har fået problemer med skulderen, og dem der har et skulderbelastet arbejde, som fx bygningsmalere og stilladsarbejdere.

" Jeg glæder mig til at videreføre de gode forskningsspor inden for bevægeapparatet. Flette klinik og forskning sammen og tilføre forskningen her nye metoder til at undersøge, hvordan vi kan blive bedre til at forebygge skulderskader," siger Susanne Wulff Svendsen.

Professoratet er tilknyttet Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Susanne Wulff Svendsen blev speciallæge i arbejds- og miljømedicin i 2006. De sidste 10 år hun været tilknyttet Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, de sidste ca. fem år som klinisk professor. Her havde hun desuden et tæt samarbejde med flere hospitalsafdelinger i Region Midtjylland.

Den nye professor er kendt vidt og bredt for sin forskning, for hun er en eminent formidler. Hun er involveret i såvel nationale som internationale netværk af forskere. Desuden har Susanne Wulff Svendsen været involveret i både pre- og postgraduat uddannelse af læger inden for faget igennem flere årtier.

 

Udskriv