Kristian Lunds blog

Ny klinisk forskningslektor på Københavns Universitet

Overlæge og ph.d. Tine Dalsgaard Clausen fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital er pr. 1. januar 2020 ansat som klinisk forskningslektor på Københavns Universitet.

​Kliniske forskningslektorer har stadig deres kliniske opgaver i afdelingen halvdelen af tiden, mens den anden halvdel benyttes til forskningsopgaver, herunder publicering og videnskabelig formidling, samt undervisning.

På den måde bevarer de den tætte tilknytning til den kliniske hverdag og sikrer, at forskningen er relevant og kliniknær.

Tine Dalsgaard Clausens forskningsområde er obstetrik og medicinske sygdomme under graviditet.

"Jeg interesserer mig for, hvordan forhold under graviditeten og fødselsmåder kan have en betydning for barnet på længere sigt, dette kaldes også perinatal programmering. Det kan fx være et forskningsstudie om, hvilke konsekvenser på længere sigt, det har for barnet, hvis moren har diabetes under graviditeten eller hvis barnet bliver født ved kejsersnit eller bliver behandlet med antibiotika i de første leveår," siger Tine Dalsgaard Clausen.

Udskriv