Kristian Lunds blog

Niels Klarskov er tiltrådt som professor på Herlev og Gentofte Hospital

Overlæge, dr. med. Niels Klarskov er tiltrådt som professor i afdeling for Kvindesygdomme, graviditet og fødsler med særligt fokus på urogynækologi.

Niels Klarskov har i sin forskning været med til at udvikle en ny metode til at undersøge biologiske rør som f.eks. urinrøret. Metoden bruges blandt andet til at teste ny medicin mod urininkontinens samt til at påvise, om anden medicin kan give urininkontinens som bivirkning.

Herudover har Niels Klarskov undersøgt kvalitet og økonomiske konsekvenser af forskellige kirurgiske behandlinger af genital prolaps og inkontinens. Han har blandt andet været med til at vise, at den mindste og billigste operation for nedsunken livmoder også er den, der giver færrest tilbagefald og mindst risiko for komplikationer.

Niels Klarskov er aktuelt med i en gruppe, der udvikler og tester en ny metode til behandling af urin- og afføringsinkontinens.

"Et stort antal kvinder bliver opereret for urininkontinens og genital prolaps i Danmark. Derfor er det vigtigt, at man vælger de bedste behandlinger. Både for at lindre gener bedst muligt med færrest muligt komplikationer, og for at udnytte resurserne bedst muligt. Jeg vil fortsat have fokus på at validere, optimere og ensrette de behandlinger, der allerede foretages i dag. Herudover er det vigtigt, at nye behandlinger ikke indføres før, at der er tilstrækkelig videnskabelig evidens for, at de er bedre end eksisterende behandlinger," siger Niels Klarskov.

Niels Klarskov er uddannet læge fra Københavns Universitet (2002), han blev dr. med. i 2011 og speciallæge i gynækologi og obstetrik i 2013. I 2013 blev han ansat på Herlev Hospital og han har siden 2014 desuden været klinisk lektor på Københavns Universitet.

Professoratet og tilhørende overlægestilling på Herlev og Gentofte Hospital er gældende fra 1. januar 2020. Tiltrædelsesforelæsningen vil blive annonceret senere.

Udskriv