Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny kontorchef for Sundhed og Ældre i KL

Kommunernes Landsforening (KL) har ansat Trine Vig Houe som ny kontorchef på sundhed- og ældreområdet.

Trine Vig Houe er 35 år, kommer oprindeligt fra Mors og er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet. Hun kommer fra en stilling som fagleder og chefkonsulent i Beskæftigelsesministeriet og har desuden en fortid fra Sundheds- og Ældreministeriet som bl.a. ministersekretær.

”Sundheds- og ældreområdet er fundamentet i vores velfærdssamfund, og her har kommunerne en helt central rolle. En rolle - der nu og i de kommende år - kun bliver vigtigere i lyset af udviklingen i demografien og sygdomsbilledet med flere ældre, flere med kroniske sygdomme og psykiske lidelser. Jeg glæder mig utrolig meget til at blive en del af KL og til at fortsætte det gode samarbejde med kommunerne og alle øvrige aktører og interessenter på området,” siger Trine Vig Houe.

Trine tiltræder den nye stilling den 1. februar 2020 og vil fremover udgøre ledelsen af centret sammen med Hanne Agerbak. Kontoret varetager kommunernes sundhedspolitiske interesser og arbejder således med interessevaretagelse inden for sundheds- og ældreområdet.

Udskriv