Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Professor skal forebygge infektioner hos dialysepatienter

Niels Eske Bruun, overlæge og professor på Sjællands Universitetshospital, får 10 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden til at undersøge, om forebyggende antibiotika kan give færre infektioner og dermed større overlevelse for patienter i hæmodialyse.

Hæmodialyse er en behandlingsform, hvor man renser blodet for affaldsstoffer og overflødig væske ved hjælp af en dialysemaskine og et plastikrør, også kaldet dialysekateter.

"Det er livsnødvendigt at starte dialysebehandling for patienter med svær nedsat nyrefunktion, men de patienter har desværre også en markant øget risiko for at få alvorlige infektioner, dels fordi de har et svækket immunforsvar, og dels fordi der kan samle sig mange bakterier i dialysekateteret," siger Niels Eske Bruun, professor og specialeansvarlig overlæge på Sjællands Universitetshospital.

Hvis bakterierne først kommer ind i blodet, kan de give blodforgiftning, som i sig selv kan være meget alvorligt. I værste fald kan infektionen sprede sig til andre organer, for eksempel hjertet, hvilket er en livstruende tilstand.

Resultaterne fra forskningen har potentiale til at ændre den fremtidige dialysebehandling i Danmark og udlandet.

Ved hjælp af avancerede molekylærbiologiske metoder vil forskerne også undersøge, om bakterierne i blodet stammer fra patientens egen næse-og mundhule, fra patientens hudflora, eller om bakterierne kommer udefra. 

Forskningsprojektet er et nationalt samarbejde mellem nyreafdelinger, hjerteafdelinger, infektionsmedicinske afdelinger og mikrobiologiske afdelinger i hele Danmark samt Statens Serum Institut. 

I alt skal 800 patienter indgå i projektet.

På landsplan er ca. 2700 patienter i dialyse, heraf ca. 80 procent i hæmodialyse, og der starter 600 nye hæmodialysebehandlinger hvert år.

Udskriv