Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Lungelæge får hæderspris af kolleger

Asbjørn Høegholm, overlæge fra Lungemedicinsk Afdeling på Næstved Sygehus, modtog ved årsmødet for Dansk Lungemedicinsk Selskab den 29. november en hæderspris for en enestående indsats inden for invasiv lungemedicin og for oplæring af en lang række af nu dygtige speciallæger.

Asbjørn Høegholm har en bred intern medicinsk viden og kunnen med rødder i såvel hæmatologi som kardiologi. Hans hjerte banker for kvalitet i patientbehandling og -udredning, for værdige forløb, for det respektfulde i patienternes valg og fravalg og for samarbejde og en flad organisationsstruktur, hvor alles input tages seriøst.

"Vi behandler først og fremmest mennesker. Man kan ikke adskille mennesket fra den sygdom, vedkommende bære rundt på - derfor skal vi som sundhedspersonale behandle vores patienter med lydhørhed, samarbejde og respekt," siger Asbjørn Høegholm.

Udskriv