Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Gæsteprofessor har metoder til at støtte pårørende til diabetes-patienter

Den engelske professor Jackie Sturt fra King´s College, London, har fået bevilget et gæsteprofessorat ved Steno Diabetes Center i København, så hun kan formidle sine forskningsresultater og sine metoder til at støtte diabetespar/familier.

Det er Danish Diabetes Academy, der har bevilget 300.000 kroner til projektet.

Par-forskning er et ret nyt forskningsfelt, men det blev højt prioriteret, da 18 personer med diabetes fra brugerpanelet på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) diskuterede forskningsprioriteter ud fra deres personlige erfaringer med at leve med diabetes.

De problemer, der rammer familierne, er det, forskerne kalder diabetes-relateret stress - og det kan ramme partneren i lige så høj grad som personen med diabetes - ligesom kæreste/ægtefælle kan have mindst lige så mange bekymringer som personen med diabetes.

Stenos forskere har stor erfaring med forskning i familieforhold i familier med type 2-diabetes og i diabetes-relateret stress hos mennesker med type 1-diabetes. Eksisterende forskning har undersøgt de fysiske og mentale sundhedsmæssige effekter af diabetes-relateret stress hos par, men der er kun udviklet meget få interventioner på området.

"Nylige studier fra Storbritannien og Italien har undersøgt udfordringer og behov hos par, der lever med type 1- og type 2-diabetes hos en af parterne. Vores ønske er - med Jackie Sturts viden og hjælp - at bringe de nye interventionsideer til Danmark og at udvikle SDCC-forskernes ekspertise til i fællesskab at igangsætte nye projekter," siger forskningsleder Ingrid Willaing Tapager fra Steno Diabetes Center København.

Hun siger, at de nyudviklede interventioner vil sætte forskerne i stand til at dele ny forskningsviden med de andre Steno-centre i Danmark samt med øvrige relevante institutioner og foreninger.

"Vi vil desuden planlægge at implementere og teste, hvordan de udviklede interventioner påvirker sundhed og trivsel hos målgruppen, og hvordan de påvirker livskvaliteten hos danske parforhold, der lever med diabetes i hverdagen," siger hun.

Udskriv