Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny ledende overlæge til Center for Planlagt Kirurgi i Silkeborg

1. januar 2020 tiltræder Thomas Klebe som ledende overlæge i Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg.

Hospitalsenhed Midt har ansat Thomas Klebe som ledende overlæge i Center for Planlagt Kirurgi med særligt ansvar inden for ortopædkirurgi. Som ledende overlæge bliver Thomas Klebe en del af centerledelsen i Center for Planlagt Kirurgi sammen med ledende overlæge Peter Toft og oversygeplejerske Maria Brinck Krog.

Thomas Klebe er 58 år. Han blev speciallæge i ortopædkirurgi i 2003 og kommer fra en stilling som overlæge i Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg.

Thomas Klebe har gennem sin karriere arbejdet som ortopædkirurg på hospitalerne i Viborg, Aarhus og Aalborg, indtil han i 2004 blev ansat på hospitalet i Silkeborg – først som afdelingslæge på Idrætsklinikken, siden hen som overlæge, sektorchef og faglig ansvarlig inden for det skulder- og albuekirurgiske subspeciale i det nuværende Center for Planlagt Kirurgi.

"På Regionshospitalet Silkeborg har vi fokus på aktivitet, kvalitet, arbejdsmiljø og patienttilfredshed. Personligt er jeg meget optaget af, hvordan vi kan skabe udvikling, kvalitet og effektivitet samtidig med, at vi fastholder attraktive arbejdspladser med både trivsel og et godt arbejdsmiljø. Jeg ser et stort potentiale i at skabe sammenhængskraft med de øvrige afdelinger i Hospitalsenhed Midt, og jeg vil bidrage til et godt samarbejde, så vi kan skabe resultater på tværs af afdelingerne," siger Thomas Klebe.

Center for Planlagt Kirurgi samler ortopædkirurgi, bedøvelse og intensiv behandling i samme center. Centret rummer desuden smerteklinik og friklinik, som varetager særlige opgaver på områder med mange patienter, for eksempel operationer øjenkirurgi og åreknuder.

Thomas Klebe er gift med Lotte Niebur, som er oversygeplejerske i Børn og Unge og på Kvindesygdomme og Fødsler på Regionshospitalet Viborg. De bor i Silkeborg og har tre sammenbragte børn.

Udskriv