Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny doktor efter disputats om tidlige blodprøver kan afsløre Downs syndrom

Niels Tørring er biokemiker og ny dr.med. fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Han har i sin doktordisputats undersøgt, om blodprøver tidligere i graviditeten kan gøre en forskel ift. at opdage Downs syndrom hos fosteret. Og konklusionen er ikke til at tage fejl af.

Hvis man fremrykker de blodprøver, som gravide typisk får taget inden for de første 12 uger af graviditeten, vil lægerne med større nøjagtighed kunne vurdere risikoen for, om et foster har Downs syndrom. Færre vil få at vide at risikoen er meget lille, men alligevel få et barn med Down Syndrom. Og der vil være større sikkerhed for vurderingen, når en gravid får at vide, at risikoen er høj.

Det betyder, at de tidlige blodprøver kan reducere antallet af unødvendige indgreb som fx moderkagebiopsi og fostervandsprøver – og dermed nedsætte risikoen for fostertab. Derudover vil kvinden på et tidligere tidspunkt i graviditeten kunne træffe sin beslutning om en eventuel abort pga. Downs syndrom.

Niels Tørrings undersøgelse konkluderer, at ’opdagelses-sikkerheden’ er signifikant højere ved blodprøver taget inden for de første 10 uger af graviditeten. Derfor håber han, at forskningsresultatet kan lede til ændret praksis ift. de retningslinjer og anbefalinger for overvågning af graviditeter, som både det danske og en række udenlandske sundhedsvæsner følger.

Udskriv