Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Vil undersøge om vaccinations-programmer kan redde flere børn

Lektor Ane Bærent Fisker Fra Syddansk Universitet får 4,2 millioner kroner til at undersøge, om nye måder at evaluere vaccinationsprogrammer på kan forbedre børns sundhed og sænke børnedødeligheden i U-lande.

Danmarks Frie Forskningsfond booster 35 fremragende, yngre forskere med originale idéer og stærke lederevner for en samlet sum af 208 millioner kroner. De bliver Sapere Aude forskningsledere og får mulighed for at lede eget team og gennemføre forskning på højt internationalt niveau.

En af dem er altså Ane Bærent Fisker, som forklarer, at rækkefølgen for vacciner givet til børn i lavindkomstlande burde være:

Først et skud med tuberkulosevaccine kort efter fødslen, så en række andre vacciner og til sidst en indsprøjtning mod mæslinger.

Denne rækkefølge er bedst for at mindske dødeligheden.

Ane Bærent Fisker leder forskningsprojektet ‘From universal health coverage to evidence based vaccination programmes’, som bygger på forskning fra Bandim Health Project i det vestafrikanske land Guinea-Bissau. En stort forskningsprojekt som Ane Bærent Fisker selv er en del af.

Her har forskerne observeret, at det er afgørende for effekten på børns sundhed og dødelighed, at de modtager en levende vaccine som mæslingevaccinen senest i børnevaccinationsprogrammet. Det giver nemlig børnene en længere og større gavnlig effekt af mæslingevaccinen.

Men i virkelighedens verden er der få børn, der vaccineres til tiden i den rækkefølge, som også WHO anbefaler. Og det skyldes den nuværende måde, vaccinationsprogrammet evalueres på, fortæller Ane Bærent Fisker.

"Programmet evalueres nu ved, at man ser på dækningen af de forskellige vacciner, når barnet er 12 måneder – uden hensyn til, hvornår og i hvilken rækkefølge vaccinerne blev givet”.

Derfor skal det nye forskningsprojekt undersøge, om man ved at introducere en ny måde at evaluere vaccinationsprogrammet i lavindkomstlande kan påvirke udførelsen i praksis, så sundhedscentrene er mere motiverede til at give vaccinerne til tiden og i den rigtige rækkefølge.

I projektet vil rækkefølgen på vaccinerne nemlig være ét af evalueringskriterierne.

"Ved at ændre evalueringskriterierne forventer vi en nu og her-effekt på implementeringen og børnedødeligheden. Men vi vil også teste, om planlagte ændringer i vaccinationsprogrammet faktisk forbedrer børns sundhed, og om det har en potentiel effekt på den måde, vi tænker vaccinationsprogrammer på," siger Ane Bærent Fisker.

Undersøgelsen sker i samarbejde mellem danske og udenlandske forskere fra Bandim Health Project samt lokale forskere i Burkina Faso. Forskningen foregår inden for rammerne af Bandim Health Project, som flytter en afdeling over på klinisk institut på Syddansk Universitet.

Projektet kommer til at løbe over de næste fire år.

Udskriv