Skiftedag i toppen af sundheds-danmark

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Får millioner til at forske i den arvelige risiko for fedtlever

Læge, ph.d. Stefan Stender, Rigshospitalet, får 4,3 millioner kroner fra Det Frie Forskningsråd til at kortlægge nye arvelige faktorer, der påvirker risikoen for fedtlever.

Fedtleversygdom er på få år blevet den mest almindelige leversygdom i den vestlige verden. Sygdommen begynder med ophobning af fedt i leveren, en reversibel tilstand, der typisk skyldes overvægt.

Omkring 30 porcent af den voksne danske befolkning har fedtlever. Længerevarende fedtlever øger risikoen for at udvikle leverbetændelse og alvorlige, irreversible sygdomme som skrumpelever og leverkræft.

Det er desværre umuligt at forudsige hvem blandt de mange med fedtlever, der vil udvikle alvorlig leversygdom fremadrettet.

Stefan Stenders hypotese er, at arvelige faktorer spiller en vigtig rolle for både udvikling og progression af fedtleversygdom. I hans forskningsprojekt vil hans forskerhold først identificere nye arvelige faktorer, der påvirker risikoen for sygdommen.

De vil kortlægge de arvelige faktorer, der påvirker niveauet af blod-biomarkører for leversygdom blandt 500,000 englændere og validere fundene i 110.000 danske deltagere fra Herlev-Østerbro-undersøgelserne, samt i amerikanske patienter med skrumpelever. Dernæst vil de kombinere de enkelte arvelige faktorer i en risikoscore og teste, om personer med høj risikoscore har øget risiko for fedtleversygdom. Endelig vil de undersøge, om risikoscoren kan bruges klinisk til at forudsige sygdomsprogression blandt patienter med fedtleversygdom.

"Studiet vil øge vores forståelse for fedtleversygdom. Resultaterne af studiet vil potentielt kunne bruges til at forudsige og forhindre progression af sygdommen," siger han.

Udskriv