Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Prismodtager gør en forskel for patienter med tarmkræft

Lene Hjerrild Iversen, professor og overlæge på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, har fået Lippmann-prisen 2019. Hun er kirurg og kræftforsker og får prisen som anerkendelse for den forskel, hun gør – særligt for patienter med tarmkræft.

Da modtageren af Lippmann-prisen blev annonceret i forbindelse med årsmødet i Dansk Kirurgisk Selskab for nylig, var det Lene Hjerrild Iversens navn, der lød. Og af begrundelsen fremgår det, at hun har sat uddannelse og efteruddannelse inden for sit felt på dagsordenen, men også forskning og det kirurgiske håndværk.

Lene Hjerrild Iversen har formået at fremme forskningen i tarmkræft og kolorektal kirurgi såvel nationalt og internationalt, og hendes epidemiologiske forskningsprojekter omfatter bl.a. undersøgelser af internationale forskelle i overlevelse efter tarmkræft og forekomst af spredning af tarmkræft. Hun forsker også i patientinvolvering ifm. opfølgning efter operation for tarmkræftspredning til bughinden.

Med prisen følger 50.000 kr.

Udskriv