Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Anders Munck modtager årets Mahlerpris

De praktiserende lægers ærespris, Mahlerprisen, går i år til praktiserende læge Anders Munck for hans mangeårige arbejde indenfor kvalitetssikring, forskning og uddannelse.

Prisen tildeles hvert år en praktiserende læge, der har ydet en særlig indsats for at fremme praksissektorens deltagelse i enten det forebyggende arbejde i Danmark, inden for kvalitetsudvikling eller inden for undervisning, som profilerer almen praksis.

Anders Munck er praktiserende læge og arbejder til dagligt i en kompagniskabspraksis i Brenderup på Fyn. Han er desuden seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet (SDU). Anders Munck var med til at danne Audit Projekt Odense (APO), som senere har bredt sig til resten af landet, til Norden og til andre faggrupper. 

”Anders Munck har igennem mange år gjort et stort og værdifuldt arbejde indenfor kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse. Han har samtidig en forbløffende evne til at få andre engageret i sine projekter. Det arbejde, Anders Munck har udført i regi af APO, har haft stor betydning for kvalitetsudviklingen på mange områder såvel nationalt som internationalt,” forklarer formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Christian Freitag, der overrakte Mahlerprisen til Anders Munck.

APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksis, der også henvender sig til andre personalekategorier i den primære sundhedstjeneste – fx praktiserende speciallæger, praktiserende fysioterapeuter og praksispersonale. Læs mere

Prisen blev overrakt mandag d. 11. november i København. Det er 29. gang, at Mahlerprisen uddeles.

Udskriv