Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenetHerlevforsker får 10 millioner kroner

Marco Donia, onkolog og  juniorforskningsleder ved Nationalt Center for Cancer Immun Terapi (CCIT-DK) på Herlev and Gentofte Hospital får 10 mio. kr. at forske for over de kommende fem år af Lundbeckfonden.

Marco Donia skal forske i, hvordan immunterapi mod kræft kan få en højere succesrate. Immunterapi handler om at styrke og aktivere kroppens eget immunsystem, så det bedst muligt kan genkende og angribe kræftceller, men det er meget forskelligt, hvor godt behandlingen virker på den enkelte patient. Immunceller dræber kræftceller ved at frigive en række stoffer - nogle er toksiske for kræftcellerne, mens andre er stimulerende. Marcos forskning skal identificere og undersøge effekten af de stoffer, der stimulerer kræftcellerne og forsøge at mindske deres effekt. 

Immunterapi mod kræft handler om manipulation – i ordets allerbedste forstand. For immunterapi, som i disse år vinder frem i kampen mod blandt andet modermærkekræft, nyrekræft og lungekræft, går dybest set ud på at styrke og aktivere kroppens eget immunsystem så det bedst muligt kan genkende og angribe kræftceller.

Det kan blandt andet ske ved at give patienten antistoffer, der styrker kroppens immunsystem. I andre tilfælde tager lægerne nogle af patientens immunceller, som herefter opformeres og aktiveres i laboratoriet – og den ’cocktail’, der frembringes på denne måde, får patienten så sprøjtet ind i kroppen. Hvorefter hans eller hendes egne manipulerede immunceller nu – forhåbentlig – vil slå kræftsvulsterne ned.

I nogle tilfælde virker immunterapien perfekt, og patienten bliver rask. I andre tilfælde går det desværre anderledes, fordi de svulster, der skal bekæmpes, ikke lader sig påvirke af behandlingen.

Marco Donia, læge og juniorgruppeleder ved Afdeling for Kræftbehandling på Herlev Hospital, har forsket i immunterapi til kræftbehandling gennem en årrække – og som Lundbeckfonden-fellow vil han sætte fokus på en gruppe signalstoffer, fortæller han:

”Disse stoffer – molekyler – frigives af en særlig type immunceller, lymfocytter, der sidder i de svulster, vi som læger prøver at udrydde hos den enkelte patient. Vi antager, at den række stoffer, som lymfocytterne frigiver, enten kan få svulsten til at vokse – eller være med til at slå den ned. Problemet er bare, at kræftforskningen på nuværende tidspunkt kun har et begrænset kendskab til disse signalmolekyler og derfor heller ikke med sikker kan sige, hvilke der gør hvad. Og det er viden af den art, jeg via mit fellowship skal prøve at forske mig frem til”.

For at nå dertil – og populært sagt kunne sige, hvad de forskellige signalstoffer hver især laver – vil Marco Donia bruge en række avancerede molekylære teknikker og genom-sekventeringsteknikker. Heriblandt single-cell-RNA, som kan klarlægge den information, der findes i en enkelt celle.

Marco Donia, 35, er italiener – født på Sicilien, og uddannet som læge fra Catanias Universitet. Han kom til Danmark på et udvekslingsprogram og har siden 2014 forsket i immunterapi ved Center for Cancer Immunterapi på Herlev Hospital.

En meget væsentlig forudsætning for Marco Donias forskning – herunder den kortlægning af de særlige signalstoffer, han skal tackle via sit Lundbeckfonden-fellowship – er den biobank, Center for Cancer Immunterapi har opbygget gennem en årrække, samt den nære patientkontakt, han har på Herlev Hospital:

”Vores biobank er helt unik – også på verdensplan – fordi vi har en lang række prøver fra patienter, hvor vi i hvert tilfælde både har patientens immunceller og hans eller hendes kræftceller. Det giver os mulighed for – prøve for prøve – så at sige at genskabe samspillet mellem immunceller og cancerceller, og på den måde prøve at forstå de særlige signalstoffers rolle”, forklarer Marco Donia. (tekst slut)

Udskriv